Hotel Bharatpur Palace

admin, October 25, 2011

Near The Lake, Pushkar-305022, Rajasthan Phone: 0145-2772320 Mobile: 9414006120 e.mail: bharatpurpalace_pushkar@yahoo.co.in

Destinations