Hotel Sainik

Kedarnath Marg, Guptkashi, Rudraprayag, Uttarakhand Mobile: 0-9627199883

Arti Guest House

Shiv Nagri, Guptakahsi, Rudraprayag, Uttarakhand Mobile: 9411155983, 9457031571, 9997525408

Hotel Neel Kanth

Kedarnath Road, District Rudraprayag, Uttarakhand Phone: 01364-267238 Mobile: 9758665180, 9411509778

Hotel Shubham

Guptakashi-246439 District Rudraprayag, Uttrakhand Phone: 01364-267229, 267233 Fax: 01364-267553

Camp Nirvana Guptkashi

Jakh Dhar Road, Village – Rudrapur (Guptkashi), District: Rudraprayag, Uttarakhand Web: www.campnirvanaguptkashi.com/home/

Hotel Amisha

Shri Kedarnath Marg, Near Co-Operative Bank, Guptakashi, Rudraprayag Mobile: 9627272206, 9412949991

Hotel Dev Bhoomi

Kedarnath Road, Guptakashi, Uttarakhand Mobile: 9720472354, 9720472354

Destinations