Shaligram Bhakta Niwas

Samadhi Mandir, Ganeshpuri, Tal Bhiwandi, District Thane Phone: 02522-261888, 25540862

Hotel Samadhan

Ganeshpuri, Vai, Basin Road, District Thane-401204 Phone: 02522-261241, 261356

Destinations